Gu Hutou Hua Lienu Zhuan (Xin Kan Gu Lienu Zhuan) [An Ancient Edition of ‘Biographies of Virtuous Women’] 顧虎頭畫列女傳(新刊古列女傳)。劉向 撰 。南宋餘氏本、揚州阮氏影口重刊.

£5,000.00

Categories: ,